¿Qué es Plazara!?

 • Un mercado de productos que han sido cultivados y elaborados en Tierra Estella, procedentes de agricultura y ganadería familiar y sostenible, priorizando la producción ecológica
 • Un mercado de venta directa: de las personas que producen el alimento a las personas que lo consumen, reduciendo intermediarios y garantizando un precio justo para ambos sectores.
 • Un mercado que pretende recuperar y actualizar el papel de los mercados tradicionales: relaciones sociales, intercambios, cultura local, cohesión de la Merindad…

¿Qué ofrece?

 • Alimentos frescos y elaborados: verduras, frutas, legumbres, huevos, conservas artesanales, aceite, quesos, mermeladas o miel, entre otros, producidos y elaborados en Tierra Estella.
 • Diferentes actividades como catas, talleres gastronómicos, demostraciones, elaboraciones in situ o animaciones dirigidas a público infantil y adulto.

¿Qué pretende?

 • Revalorizar los productos agroalimentarios de Tierra Estella, que han sido referentes en toda la Península por su extraordinaria calidad.
 • Ofrecer productos frescos, de temporada, cercanos, que cuidan nuestra salud y la del entorno al reducir transportes, embalajes, pesticidas, emisiones de CO2, etc.
 • Favorecer que la población de Tierra Estella, además de visitantes y con segunda residencia, vuelva a tener el centro urbano de Estella como referente de compra.
 • Sensibilizar sobre la importancia del consumo de productos local, sostenible y su contribución a la economía familiar, cercana, al desarrollo de los circuitos cortos y a la Soberanía Alimentaria.

¿Cuándo y dónde?

El segundo sábado de mes, comenzando el 14 de julio, en la Plaza de los fueros, Estella-Lizarra, de 9:30 horas a 14:30 horas.

Días de mercado en 2018:

 • 14 de julio.
 • 11 de agosto.
 • 8 de septiembre.
 • 13 de octubre.
 • 10 de noviembre.
 • 8 de diciembre.

Más información:

En el Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
Jueves de 11:15 a 14:15 h
o llamando al 948548200
En el correo electrónico:
plazara@estella-lizarra.com

Zer da Plazara!!?

 • Estellerrian landatutako eta egindako produktuen merkatu bat, nekazaritza eta ebeltzaintza familiarretik datozen produktuekin eta ekoizpen ekologikoari lehentasuna ematen diona.
 • Zuzeneko salmentaren merkatua: elikagaiaren ekoizleengandik kontsumitzaileengana, bitartekariak murriztuz eta bi sektoreekiko prezio zuzena bermatzen duena.
 • Merkatu honek merkatu tradizionalen papera berreskuratu eta gaurkotu nahi du: harreman sozialak, elkartrukeak, bertako kultura, Merindadearen kohesioa…

Zer eskaintzen du?

 • Elikagai freskoak eta landuak: barazkiak, frutak, eltzekariak, arrautzak, artisau kontsernak, olioa, gaztak, marmeladak eda eztia, beste batzuen artean, Estellerrian ekoiztuak eta landuak.
 • Jarduera batzuk, esaterako: dastamenak, gastronomia tailerrk, erakustaldiak, janari batzuk bertan egitea edo haurrei eta helduei zuzendutako animazioak.

¿Qué pretende?

 • Estellerriko produktu agroalimentarioei balioa berriz ematea, Penintsula osoan erreferenteak izan diren produktuak horien kalitate bikaina dela eta.
 • Honako produktu hauek eskaintzea: freskoak, denboraldikoak, hurbilak, gure osasuna eta ingurunearena zaintzen dutenak, garraioak, bilgarriak, pestizidak, CO2 isurpenak, etab. murriztean.
 • Laguntzea Estellerriko herritarrek, bisitariak eta bigarren egoitza dutenez gain, Lizarroka erbialdea berriro erosteko erreferentetzat eduki dezaten.
 • Sentsibilizatzea bertako produktuen garrantziari buruz, jasangarriak baitira, eta ekonomia familiarrerako, huerbila dena, ibilbide laburren garapenerako eta Elikadura-burujabetzarako ematen duten laguntzaren inguruan.

Noiz eta non?

Hilero, bigarren larunbatean, hasiera uztailaren 14an, Foruen plazan, Estella-lizarra, 9:30etik 14:30era.

Merkatu-egunak 2018an:

 • Uztailaren 14an.
 • Abuztuaren 11n.
 • Irailaren 8an.
 • Urriaren 13an.
 • Azaroaren 10ean.
 • Abenduaren 8an.

Argibide gehiago:

Estella-Lizarrako Udalean,
ostegunak 11:15 a 14:15 h
edo 948548200 telefonora deituta
Posta elektroniko:
plazara@estella-lizarra.com