El Ayuntamiento de Sartaguda, con el fin de garantizar un pueblo más limpio, una adecuada convivencia entre animales domésticos y personas en los espacios públicos así como entre vecinos y vecinas, RECUERDA a las personas propietarias de los perros las siguientes normas recogidas en la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales Domésticos.

 • Dentro del casco urbano, los perros deben circular sujetos por una persona responsable, mediante correa o cadena con una longitud máxima de 1,5 metros.
 • Está prohibida la circulación de perros sin collar, carentes de chip de identidad o vacunación del año en curso.
 • El propietario está obligado a recoger y retirar los excrementos producidos por los animales depositándolos, convenientemente envueltos, en los contenedores situados en la vía pública y responsabilizándose de la limpieza de la zona ensuciada.
 • El propietario del perro es responsable de acallar, de forma inmediata, los ladridos y alborotos producidos por sus animales, especialmente entre las 22:00 y las 8:00 horas, tomando medidas para evitar en lo sucesivo molestias al vecindario.
 • Es obligatoria la inscripción de todos los perros potencialmente peligrosos en el Registro creado al efecto por el Ayuntamiento.
 • Queda prohibido el abandono de animales en cualquier punto del término municipal.

AGRADECEMOS el buen hacer de la mayoría de las personas propietarias de perros que cumplen con la normativa y el cuidado de sus mascotas y RECORDAMOS que el Ayuntamiento ha dispuesto de papeleras con bolsas gratuitas para la recogida de excrementos, ROGAMOS hagan un buen uso de ellas.

LAS INFRACCIONES A LA ORDENANZA SERÁN SANCIONADAS CON MULTAS DE ENTRE 30€ Y 300€.

 

Sartaguda, 1 de febrero de 2018.

El alcalde.

Sartagudako Udaletxeak, herri garbiago bat bermatze aldera eta espazio publikoetan animalia eta pertsonen arteko elkarbizitza egokiagoa izateko, baita auzokoen artean ere, txakurren jabeei Etxe-abereak Edukitzeko Udal-ordenantza Erregulatzaileak agintzen duen hurrengo araua GOGORARAZI nahi die.

 • Herrigunean, txakurrek arduradun pertsona batek helduta ibili beharko dute, gehienez 1,5 metroko luzera duen katea edo uhala eramanez.
 • Debekatuta dago txakurrek lepokorik gabe, nortasun txipik gabe edo urte horretako txertaketarik gabe kaletik erabiltzea.
 • Jabea derrigortuta dago; txakurrek egindako kakak jasotzera, batzera eta bide publikoan dauden edukiontzietan, behar bezala bilduta, botatzera, baita zikindutako lekuaren garbitasunaren ardura izatera ere.
 • Txakurraren jabeak hurrengoaren ardura ere izango du; bere animaliak sortutako zalapartak eta zaunkak, berehala, isildu beharko ditu; batez ere, gaueko 22:00etatik goizeko 8:00ak bitartean, eta hurrengoan auzokoei sortu ahal dizkien eragozpenak saihesteko neurriak ere hartu beharko ditu.
 • Nahitaezkoa da arriskutsuak izan daitezkeen txakur guztien izena emanda egotea Udaletxeak horretarako sortuta duen Erregistroan.
 • Udal-barrutiko edozein lekutan animaliak uztea debekatuta dago.

ESKERRAK EMAN nahi dizkiegu beraien maskotak zaindu eta indarrean dauden arauak behar bezala betetzen dituzten txakurren jaube guztiei, eta GOGORARAZI nahi diegu Udalak paperontziak jarri dituela dohaineko poltsatxoekin kakak biltzeko, eta hauen erabilera egoki bat egiteko ESKATZEN diegu.

ORDENANTZAREN ARAU-HAUSTEAK 30€ ETA 300€REN ARTEKO ISUNEN ZIGORRA EKARRIKO DU.

 

Sartagudan, 2018ko otsailaren 1ean.

Alkateak.